הודעה מאת ליפשיץ בתיה:תלמידות ותלמידים, מורות ומורים,

אנחנו בעיצומה של תקופת תגבורים/מתכונות ובגרויות ולכן חדרי הלימוד משתנים מדי יום. נא עקבו בכל יום וודאו את שינויי החדרים בשינויי מערכת באתר בית הספר.

בהצלחה!
   

הודעה מאת רוכברגר אפרת:תזכורת -


עד ל- 20/6/2019 יש לפנות את הלוקרים .


לאחר מכן כל הציוד יפונה וייזרק .   

הודעה מאת בלומנר רחל:מועדי בחינות בגרות לשבוע שבין 17/6/119 -19/6/1917/6/19 ספרות לבוגרים 30% סמל שאלון 8282 שעה 12:00-13:3017/6/19 ספרות סמל שאלון 8281 שעה 14:00-16:3019/6/19 גיאוגרפיה סמל שאלון 57381 שעה 9:00-12:00             גיאוגרפיה סמל שאלון 57282 שעה 12:30-14:30          19/6/19   שיטות מחקר לבוגרי מדעי החברה סמל שאלון 49182             שעה 12:30-15:0019/6/19 מוסיקה סמל שאלון 48387 שעה 14:00-17:0019/6/19 אמנות שימושית סמל שאלון 816381 שעה 13:00-16:00 
   

הודעה מאת לוי רות:שלום לכולם,תגבורים ותרגולים במתמטיקה בכל הרמות יתקיימו בבית הספר על ידי מורי המתמטיקה החל מיום א' 23/6/19 בשעה 9:00 .התגבורים מיועדים לכל התלמידים, בכלל זה ללומדים לקראת מועד ב' ובחינות המעבר.התגבורים יסתיימו ב- 11/7/19.בחינות מתכונת בכל הרמות לתלמידים שלא נגשו במועד א' ואושרה להם היבחנות, תתקיימנה ביום  ג'  9/7/19 בשעה 9:00.הצלחה רבה וחופשה נעימה!
   
הודעה מאת וייץ דורית:

שימו לב, מתכונות בסוציולוגיה וביולוגיה לתלמידי יב' יחלו מחר 17/6 בשעה ראשונה. ב ה צ ל ח ה !
   

הודעה מאת וייץ דורית:מורים חסרים יום שני, 17/6:

מיכל ארזי

גילי שטיינר